Put Šarana Outdoor Weekend 2 teaser

Kako nam se silovitom brzinom približava Put Šarana Outdoor Weekend 2, predstavljamo prvi teaser.